Fundusze Europejskie

REKRUTACJA DO PROJEKTU pt. ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”

W związku z realizacją projektu pt. ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

a) osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta i Gminy Chodecz,

b) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach niniejszego projektu realizowane będą 2 zadania:

  1. Usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania - stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora.
  2. Usługi ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny - Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

W Klubie Seniora prowadzone będą następujące zajęcia:

1) szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,

2) kurs samoobrony dla seniorów,

3) indywidualne spotkania z psychologiem,

4) zajęcia taneczne,

5) zajęcia kulinarne,

6) zajęcia rękodzielnicze,

7) zajęcia relaksacyjno-zdrowotne.

W ramach projektu zaplanowano również wyjazdy całodniowe na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: wyjazd do Bydgoszczy - Opera Nova - 1 wyjazd/turnus, wyjazd do Włocławka - seans w Multikinie – 2 wyjazdy/turnus.

Realizacja zajęć w Centrum Integracji Międzypokoleniowej będzie obejmowała następujące zajęcia:

- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

- kurs samoobrony,

- indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem,

- indywidualne poradnictwo rodzinne,

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,

- warsztaty kompetencji społecznych dla rodziców,

- warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci,

- warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży,

- warsztaty zarządzania budżetem domowym,

- warsztaty dla rodziców - nowe technologie - jak korzystają z nich dzieci i młodzież,

- warsztaty dla dzieci i młodzieży - zasady korzystania z nowych technologii.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz w terminie od 4 do 24 maja br. w godzinach 7.30 – 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Zgoda na publikację wizerunku
  4. Oświadczenie RODO

 

 

KOMUNIKAT

 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA  08 LUTEGO DO 12 LUTEGO 2021R. (PIĄTEK) – BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2020.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje, że podania o przyznanie pomocy wraz z kompletem dokumentów, oświadczeniem RODO, oświadczeniem majątkowym,  numerem telefonu i numerem konta bankowego wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć do skrzynki podawczej MGOPS Chodecz znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Osoby składające dokumenty do skrzynki podawczej proszone są o pobranie, uzupełnienie i dołączenie znajdującego się obok skrzynki oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia RODO.

Osoby, które będą przesyłały dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej mogą pobrać, wydrukować i uzupełnić powyższe oświadczenia ze strony internetowej ops. Natomiast osoby, które nie mają możliwości wydrukowania oświadczeń, proszone są o odręczne przepisanie, uzupełnienie i podpisanie treści oświadczeń.

Dokumenty ze skrzynki podawczej lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej będą rozpatrywane przez poszczególnych pracowników socjalnych, którzy skontaktują się z Państwem telefonicznie.

Informacja ta jest podyktowana troską o zdrowie Państwa i Pracowników MGOPS Chodecz, ponieważ mimo naszych apeli, przychodzą do Ośrodka Pomocy Społecznej osoby chore, co jest bardzo nieodpowiedzialne, ponieważ działa nie tylko na niekorzyść Pracowników ale również Państwa, gdyż zarażenie Pracowników MGOPS spowoduje sparaliżowanie pracy tut. ops a co się z tym wiąże również z brakiem wypłat świadczeń osobom uprawnionym.

 

Dokumenty:

Oświadczenie RODO - plik pdf

Oświadczenie majątkowe - plik docx

Oświadczenie majątkowe - plik pdf

Zaświadczenie o zarobkach - plik pdf

Zaświadczenie o zarobkach - plik docx

 

 

POTRZEBNA POMOC!!!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu — informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 28 sierpnia 2020r. uruchomił specjalne konto bankowe o nr:

55 1090 1519 0000 0001 4679 1392

dla rodziny i podopiecznej tut. Ośrodka, która w dniu 26 sierpnia br. została poszkodowana w wyniku nadzwyczajnych warunków pogodowych (silnej wichury). Wiatr zniszczył część pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, budynek gospodarczy, w którym rodzina przechowywała lodówkę i meble pokojowe.

Osoby chcące wesprzeć finansowo rodzinę poszkodowaną proszone są o dokonywanie wpłat na w/wym. konto bankowe. Każda wpłacona złotówka zostanie należycie wykorzystana. Rodzinę poszkodowaną można także wesprzeć poprzez przekazanie materiałów do naprawy dachu tj. papy w liczbie ok. 6 rolek, gwoździe _3", deski o gr. 2,5 cm w liczbie ok. 50 sztuk, belki stropowe dł. 5 m. w liczbie ok. 6 szt.

Osoby, które chcą przekazać rodzinie w/wym. materiały prosimy o kontakt z pracownikami tut. Ośrodka (tel. 784-906-431 lub 54 2848-070 w. 40, 41,42).