KOMUNIKAT

 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA  08 LUTEGO DO 12 LUTEGO 2021R. (PIĄTEK) – BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2020.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje, że podania o przyznanie pomocy wraz z kompletem dokumentów, oświadczeniem RODO, oświadczeniem majątkowym,  numerem telefonu i numerem konta bankowego wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć do skrzynki podawczej MGOPS Chodecz znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Osoby składające dokumenty do skrzynki podawczej proszone są o pobranie, uzupełnienie i dołączenie znajdującego się obok skrzynki oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia RODO.

Osoby, które będą przesyłały dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej mogą pobrać, wydrukować i uzupełnić powyższe oświadczenia ze strony internetowej ops. Natomiast osoby, które nie mają możliwości wydrukowania oświadczeń, proszone są o odręczne przepisanie, uzupełnienie i podpisanie treści oświadczeń.

Dokumenty ze skrzynki podawczej lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej będą rozpatrywane przez poszczególnych pracowników socjalnych, którzy skontaktują się z Państwem telefonicznie.

Informacja ta jest podyktowana troską o zdrowie Państwa i Pracowników MGOPS Chodecz, ponieważ mimo naszych apeli, przychodzą do Ośrodka Pomocy Społecznej osoby chore, co jest bardzo nieodpowiedzialne, ponieważ działa nie tylko na niekorzyść Pracowników ale również Państwa, gdyż zarażenie Pracowników MGOPS spowoduje sparaliżowanie pracy tut. ops a co się z tym wiąże również z brakiem wypłat świadczeń osobom uprawnionym.

 

Dokumenty:

Oświadczenie RODO - plik pdf

Oświadczenie majątkowe - plik docx

Oświadczenie majątkowe - plik pdf

Zaświadczenie o zarobkach - plik pdf

Zaświadczenie o zarobkach - plik docx

 

 

POTRZEBNA POMOC!!!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu — informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 28 sierpnia 2020r. uruchomił specjalne konto bankowe o nr:

55 1090 1519 0000 0001 4679 1392

dla rodziny i podopiecznej tut. Ośrodka, która w dniu 26 sierpnia br. została poszkodowana w wyniku nadzwyczajnych warunków pogodowych (silnej wichury). Wiatr zniszczył część pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, budynek gospodarczy, w którym rodzina przechowywała lodówkę i meble pokojowe.

Osoby chcące wesprzeć finansowo rodzinę poszkodowaną proszone są o dokonywanie wpłat na w/wym. konto bankowe. Każda wpłacona złotówka zostanie należycie wykorzystana. Rodzinę poszkodowaną można także wesprzeć poprzez przekazanie materiałów do naprawy dachu tj. papy w liczbie ok. 6 rolek, gwoździe _3", deski o gr. 2,5 cm w liczbie ok. 50 sztuk, belki stropowe dł. 5 m. w liczbie ok. 6 szt.

Osoby, które chcą przekazać rodzinie w/wym. materiały prosimy o kontakt z pracownikami tut. Ośrodka (tel. 784-906-431 lub 54 2848-070 w. 40, 41,42).

OGŁOSZENIE

W dniach od 3 lipca do 8 lipca 2020r. w godz. od 9.oo do 14.oo z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2019-2020.
Wszystkie osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie wraz z otrzymanym skierowaniem - celem odebrania żywności. Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, dlatego prosimy wszystkie osoby o ich przestrzeganie. Osoba odbierająca paczkę poza skierowaniem i dowodem osobistym powinna zachować dystans min. 2 m. od drugiej osoby,  mieć założoną maseczkę ochronną, rękawiczki i posiadać własny długopis.

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

 

  1. W dniu 03 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY.
  1. W dniu 06 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁANIA, ŁANIĘTA, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA. HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.
  1. W dniu 07 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA ADAMOWA, BRZYSZEWO.
  1. W dniu 08 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK.

 

Ponadto informujemy, że nie będzie żadnych odstępstw od wyżej zamieszczonego harmonogramu.

 

                                                                                     MGOPS w CHODCZU

30 marca 2020r.

WYJAŚNIENIE DLA KLIENTÓW MGOPS W CHODCZU!!!!!

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu proszeni są o zakładanie kont bankowych – ponieważ Bank Spółdzielczy w Lubrańcu Oddział w Chodczu nie będzie realizował wypłat gotówkowych zasiłków na tzw. odcinki. Osoby posiadające już konto, a pobierające zasiłki na tzw. odcinek lub listę - muszą poinformować Ośrodek i podać nr konta, na który świadczenia będą mogły być przekazywane.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chodczu.