FUNDUSZE2

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,UTWORZENIE KLUBU PRACY W GMINIE CHODECZ’’

 

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Utworzenie Klubu Pracy w Gminie Chodecz’’ skierowanego do osób bezrobotnych, zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Chodecz. 

Projekt skierowany jest do 10 bezrobotnych kobiet i 10 bezrobotnych mężczyzn, spośród których 10 osób będzie mogło skorzystać z kursów zawodowych.

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta i Gminy Chodecz, z wyjątkiem kursów zawodowych, które będą się odbywały w miejscach wskazanych przez firmy odpowiedzialne za szkolenia.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Chodecz.

Czas trwania projektu: 01.01.2022r. do 31.07.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                    

W ramach projektu przewidziano:

  1. Aktywizację społeczną:

- indywidualne spotkania z psychologiem,

- warsztaty psychospołeczne,

- zajęcia kulinarne,

- zajęcia z rękodzieła.

  1. Aktywizację zawodową:

- indywidualny trening autoprezentacji w rozmowie kwalifikacyjnej,

- warsztaty z przygotowania CV i listu motywacyjnego,

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

- grupowe spotkania z doradcą zawodowym,

- ,,koszyk kursów’’ dla 10 osób,

-  stypendium stażowe dla osób uczestniczących w kursach zawodowych,

- zwrot kosztów dojazdu (bilety miesięczne).

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać pobrać i złożyć dokumenty rekrutacyjne w dni robocze, w pokoju nr 6 w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, w godz. od 10:00 do 13:00. Spośród osób zainteresowanych udziałem w projekcie Komisja Rekrutacyjna, wyłoni kandydatów spełniających wymogi formalne.