Usługi społeczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Usługi społeczne w Mieście i Gminie Chodecz”.

Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych

i usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,

a oferta kierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz.

 

 

Nowe usługi społeczne obejmą 14 osób w okresie do czerwca 2018 roku.

Wartość projektu: 511.150 PLN, wkład UE: 460.035 PLN.

 

Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu.

Warunki i kryteria udziału zawiera Regulamin i Formularz zgłoszeniowy

 

KONTAKT:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do Ośrodka

przy ul. Kaliskiej 2, 87-860 Chodecz

w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00,

a szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy socjalni ośrodka - telefon 54 284-80-70.