MGOPS Chodecz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu.
Nie posiadasz odpowiedniej wersji Flash Player. Musisz go zaktualizowac klikając poniżej.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
O nas
USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Aktualności
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Akty Prawne Ustawy
Projekt Systemowy "Kurs na siebie"

USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ PDF Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 15:56
Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 20:24

banner_FEU_980

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Usługi społeczne w Mieście i Gminie Chodecz”.

Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, a oferta kierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz. Nowe usługi społeczne obejmą 14 osób w okresie do czerwca 2018 roku.

Wartość projektu: 511.150 PLN, wkład UE: 460.035 PLN.

Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu. Warunki i kryteria udziału zawiera Regulamin > zapoznaj się z Regulaminem i Formularzem zgłoszeniowym.

KONTAKT:  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do Ośrodka przy ul. Kaliskiej 2, 87-860 Chodecz w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00, a szczegółowych Informacji na temat projektu udzielają pracownicy socjalni ośrodka -  telefon 54 284-80-70.

 
O nas PDF Drukuj
środa, 30 marca 2011 18:46
Poprawiony: poniedziałek, 04 kwietnia 2011 14:50
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez; przyznawanie i wypłacanie świadczeń, pracę socjalną, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W gminie zadania pomocy społecznej wykonuje ośrodek pomocy społecznej. Miejsko - Gminny Ośrodek Społecznej w Chodczu został utworzony uchwałą Nr XXXI/109/93 Rady Gminy i Miasta w Chodczu z dnia 15 kwietnia 1993r.