Nie posiadasz odpowiedniej wersji Flash Player. Musisz go zaktualizowac klikając poniżej.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
O nas
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Aktualności
Akty Prawne Ustawy
Projekt Systemowy "Kurs na siebie"

O nas PDF Drukuj
środa, 30 marca 2011 18:46
Poprawiony: poniedziałek, 04 kwietnia 2011 14:50
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez; przyznawanie i wypłacanie świadczeń, pracę socjalną, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W gminie zadania pomocy społecznej wykonuje ośrodek pomocy społecznej. Miejsko - Gminny Ośrodek Społecznej w Chodczu został utworzony uchwałą Nr XXXI/109/93 Rady Gminy i Miasta w Chodczu z dnia 15 kwietnia 1993r.