O G Ł O S Z E N I E

W dniach od 26 kwietnia do 29 kwietnia 2022r. w godz. od 9.oo do 14.oo z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

 

Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie - celem odebrania żywności. Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości i zalecamy maseczki osłaniające twarz i nos. Osoba odbierająca paczkę musi okazać się dowodem osobistym dowodem osobistym .

Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

 

  1. W dniu 26 kwietnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK WIEŚ.
  1. W dniu 27 kwietnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, SADOK, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, PIOTROWO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA ADAMOWA, BRZYSZEWO.
  1. W dniu 28 kwietnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁAKNO, ŁANIA, ŁANIĘTA, OGORZELEWO, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA, HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.
  1. W dniu 29 kwietnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, FLORKOWIZNA, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY;

Ponadto informujemy, że nie będzie żadnych odstępstw od wyżej zamieszczonego harmonogramu.

 

                                                                                     MGOPS w CHODCZU

Osoby, które złożyły wnioski o wypłatę DODATKU OSŁONOWEGO

w okresie do 31.01.2022r.

mogą zgłaszać się po odbiór INFORMACJI

do pokoju nr 7b (w podwórzu).

K O M U N I K A T

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA  1 MARCA DO 04 MARCA 2022R. (PIĄTEK) – BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z CARITAS. DOCHÓD UPOWAŻNIAJĄCY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

- 1707,20 zł  - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1320,00 zł  - dla osoby w rodzinie

UWAGA

Skierowania wydawane będą w dniach od 01 MARCA DO 04 MARCA 2022r. w dni robocze wyłącznie w godz. od 11.30 DO 14.00  w SALI KONFERENCYJNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CHODECZ ul. Kaliska 2 (I PIĘTRO – OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O SKIEROWANIA UPRASZA SIĘ O WCHODZENIE WEJŚCIEM PRZY URZĘDZIE STANU CYWILNEGO. KAŻDA OSOBA MUSI MIEĆ  DOWÓD OSOBISTY I SKSEROWANY KOMPLET DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH DOCHÓD RODZINY TJ;

FUNDUSZE2

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,UTWORZENIE KLUBU PRACY W GMINIE CHODECZ’’