Osoby, które złożyły wnioski o wypłatę DODATKU OSŁONOWEGO

w okresie do 31.01.2022r.

mogą zgłaszać się po odbiór INFORMACJI

do pokoju nr 7b (w podwórzu).

K O M U N I K A T

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA  1 MARCA DO 04 MARCA 2022R. (PIĄTEK) – BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z CARITAS. DOCHÓD UPOWAŻNIAJĄCY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

- 1707,20 zł  - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1320,00 zł  - dla osoby w rodzinie

UWAGA

Skierowania wydawane będą w dniach od 01 MARCA DO 04 MARCA 2022r. w dni robocze wyłącznie w godz. od 11.30 DO 14.00  w SALI KONFERENCYJNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CHODECZ ul. Kaliska 2 (I PIĘTRO – OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O SKIEROWANIA UPRASZA SIĘ O WCHODZENIE WEJŚCIEM PRZY URZĘDZIE STANU CYWILNEGO. KAŻDA OSOBA MUSI MIEĆ  DOWÓD OSOBISTY I SKSEROWANY KOMPLET DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH DOCHÓD RODZINY TJ;

FUNDUSZE2

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,UTWORZENIE KLUBU PRACY W GMINIE CHODECZ’’

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

 

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o dofinansowanie.

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wypłata dodatku osłonowego będzie odbywać się w jednej racie lub dwóch ratach (w zależności od terminu złożenia wniosku).

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodczu od 12 stycznia 2022 do 31 października 2022 roku (pokój nr 7b – pokój do obsługi ,,500+’’) w godzinach od 8:00 do 13:00

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Aby ubiegać się o dodatek osłonowy dochód nie może przekroczyć kwoty:

- 2100 zł. w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 1500 zł. na osobę  w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

WAŻNE - dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne – a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

 

 Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.