Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

  1. W dniu 10 sierpnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ.

 

  1. W dniu 11 sierpnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZEK, SOBICZEWY.

 

  1. W dniu 12 sierpnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁANIA, ŁANIĘTA, ŁAKNO, WITOLDOWO, BRZYSZEWO.

 

  1. W dniu 13 sierpnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, SADOK, GAWIN, UKLEJNICA, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA  LUBIENIECKA, MICIELNO, NOWINY, NIWKI, PIOTROWO, KOŃCE,  WOLA  ADAMOWA.

 

  1. W dniu 16 sierpnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA. HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.

 

  1. W dniu 17 sierpnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości:  IGNALIN, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w przypadku zwiększenia zachorowalności na COVID-19 wśród pracowników lub zaostrzenia obostrzeń tut. OPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wydania paczek żywnościowych.

Osoby nietrzeźwe nie będą obsługiwane!

 

MGOPS w Chodczu