POTRZEBNA POMOC!!!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu — informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 28 sierpnia 2020r. uruchomił specjalne konto bankowe o nr:

55 1090 1519 0000 0001 4679 1392

dla rodziny i podopiecznej tut. Ośrodka, która w dniu 26 sierpnia br. została poszkodowana w wyniku nadzwyczajnych warunków pogodowych (silnej wichury). Wiatr zniszczył część pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, budynek gospodarczy, w którym rodzina przechowywała lodówkę i meble pokojowe.

Osoby chcące wesprzeć finansowo rodzinę poszkodowaną proszone są o dokonywanie wpłat na w/wym. konto bankowe. Każda wpłacona złotówka zostanie należycie wykorzystana. Rodzinę poszkodowaną można także wesprzeć poprzez przekazanie materiałów do naprawy dachu tj. papy w liczbie ok. 6 rolek, gwoździe _3", deski o gr. 2,5 cm w liczbie ok. 50 sztuk, belki stropowe dł. 5 m. w liczbie ok. 6 szt.

Osoby, które chcą przekazać rodzinie w/wym. materiały prosimy o kontakt z pracownikami tut. Ośrodka (tel. 784-906-431 lub 54 2848-070 w. 40, 41,42).

OGŁOSZENIE

W dniach od 3 lipca do 8 lipca 2020r. w godz. od 9.oo do 14.oo z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2019-2020.
Wszystkie osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie wraz z otrzymanym skierowaniem - celem odebrania żywności. Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, dlatego prosimy wszystkie osoby o ich przestrzeganie. Osoba odbierająca paczkę poza skierowaniem i dowodem osobistym powinna zachować dystans min. 2 m. od drugiej osoby,  mieć założoną maseczkę ochronną, rękawiczki i posiadać własny długopis.

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

 

  1. W dniu 03 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY.
  1. W dniu 06 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁANIA, ŁANIĘTA, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA. HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.
  1. W dniu 07 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA ADAMOWA, BRZYSZEWO.
  1. W dniu 08 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK.

 

Ponadto informujemy, że nie będzie żadnych odstępstw od wyżej zamieszczonego harmonogramu.

 

                                                                                     MGOPS w CHODCZU

30 marca 2020r.

WYJAŚNIENIE DLA KLIENTÓW MGOPS W CHODCZU!!!!!

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu proszeni są o zakładanie kont bankowych – ponieważ Bank Spółdzielczy w Lubrańcu Oddział w Chodczu nie będzie realizował wypłat gotówkowych zasiłków na tzw. odcinki. Osoby posiadające już konto, a pobierające zasiłki na tzw. odcinek lub listę - muszą poinformować Ośrodek i podać nr konta, na który świadczenia będą mogły być przekazywane.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chodczu.

 Chodecz, dn. 25.03.2020r.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że od dnia 1 kwietnia 2020r. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu/ Oddział Chodecz nie będzie obsługiwał rachunku Miasta i Gminy Chodecz,
a tym samym nie będzie świadczył usług bankowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu, wypłaty gotówkowe w kasie tego banku nie będą mogły być realizowane. Wypłaty gotówkowe nie będą też realizowane w kasie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zatem zobowiązujemy wszystkie osoby, pobierające dotychczas świadczenia
z pomocy społecznej tj zasiłki okresowe, stałe, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, 500+ lub inne w formie gotówkowej w BS w Chodczu do założenia indywidualnych kont bankowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2020r.

Osoby, które założą  konta bankowe zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia tut. Ośrodka o tym fakcie drogą pisemną z podaniem numeru konta, na które świadczenia, zasiłki powinny być przekazywane. Druk zawiadomienia do pobrania znajduje się na stronie internetowej http://mgops.chodecz.pl/ .

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z pracownikami OPS – u pod nr tel.: 54 2848 048.

Wszystkie dane kontaktowe do pracowników socjalnych oraz innych pracowników ośrodka pomocy społecznej dostępne są na stronie ośrodka http://mgops.chodeczp.pl/.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu

Chodecz, dn. 25.03.2020r.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo!

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Pomocy Terapeutycznej w Chodczu uprzejmie informuje,

że w dniach: 27 marca, oraz 10 i 27 kwietnia 2020r. w godzinach od 16.oo do 19.oo - p. Józef Reliszka - instruktor terapii uzależnień – będzie udzielał porad indywidualnych pod numerem tel. 609-620-488.

 

Osoby zainteresowane, uczestnicy grupy wsparcia proszę o kontakt telefoniczny z p. Reliszką.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu.