OGŁOSZENIE

W dniach od 3 lipca do 8 lipca 2020r. w godz. od 9.oo do 14.oo z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2019-2020.
Wszystkie osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie wraz z otrzymanym skierowaniem - celem odebrania żywności. Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, dlatego prosimy wszystkie osoby o ich przestrzeganie. Osoba odbierająca paczkę poza skierowaniem i dowodem osobistym powinna zachować dystans min. 2 m. od drugiej osoby,  mieć założoną maseczkę ochronną, rękawiczki i posiadać własny długopis.

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

 

  1. W dniu 03 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY.
  1. W dniu 06 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁANIA, ŁANIĘTA, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA. HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.
  1. W dniu 07 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA ADAMOWA, BRZYSZEWO.
  1. W dniu 08 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK.

 

Ponadto informujemy, że nie będzie żadnych odstępstw od wyżej zamieszczonego harmonogramu.

 

                                                                                     MGOPS w CHODCZU

30 marca 2020r.

WYJAŚNIENIE DLA KLIENTÓW MGOPS W CHODCZU!!!!!

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu proszeni są o zakładanie kont bankowych – ponieważ Bank Spółdzielczy w Lubrańcu Oddział w Chodczu nie będzie realizował wypłat gotówkowych zasiłków na tzw. odcinki. Osoby posiadające już konto, a pobierające zasiłki na tzw. odcinek lub listę - muszą poinformować Ośrodek i podać nr konta, na który świadczenia będą mogły być przekazywane.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chodczu.

 Chodecz, dn. 25.03.2020r.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że od dnia 1 kwietnia 2020r. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu/ Oddział Chodecz nie będzie obsługiwał rachunku Miasta i Gminy Chodecz,
a tym samym nie będzie świadczył usług bankowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu, wypłaty gotówkowe w kasie tego banku nie będą mogły być realizowane. Wypłaty gotówkowe nie będą też realizowane w kasie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zatem zobowiązujemy wszystkie osoby, pobierające dotychczas świadczenia
z pomocy społecznej tj zasiłki okresowe, stałe, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, 500+ lub inne w formie gotówkowej w BS w Chodczu do założenia indywidualnych kont bankowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2020r.

Osoby, które założą  konta bankowe zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia tut. Ośrodka o tym fakcie drogą pisemną z podaniem numeru konta, na które świadczenia, zasiłki powinny być przekazywane. Druk zawiadomienia do pobrania znajduje się na stronie internetowej http://mgops.chodecz.pl/ .

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z pracownikami OPS – u pod nr tel.: 54 2848 048.

Wszystkie dane kontaktowe do pracowników socjalnych oraz innych pracowników ośrodka pomocy społecznej dostępne są na stronie ośrodka http://mgops.chodeczp.pl/.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu

Chodecz, dn. 25.03.2020r.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo!

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Pomocy Terapeutycznej w Chodczu uprzejmie informuje,

że w dniach: 27 marca, oraz 10 i 27 kwietnia 2020r. w godzinach od 16.oo do 19.oo - p. Józef Reliszka - instruktor terapii uzależnień – będzie udzielał porad indywidualnych pod numerem tel. 609-620-488.

 

Osoby zainteresowane, uczestnicy grupy wsparcia proszę o kontakt telefoniczny z p. Reliszką.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu.

Chodecz, 18.03.2020r.

WAŻNY KOMUNIKAT!!!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu uprzejmie informuje, że w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem wprowadzone zostają ograniczenia w obsłudze interesantów:

MGOPS w Chodczu  nie przerywa pracy, niemniej kontakt z pracownikami będzie ograniczony do niezbędnego minimum.

Zalecamy przede wszystkim kontakt telefoniczny pod nr tel. 0-54 2848-070 wew. 44 lub 784-906-431  lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Interesanci przyjmowani będą wyłącznie w sytuacjach bezwzględnej konieczności.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz dla zapewnienia płynności pobieranych świadczeń pieniężnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu zobowiązuje wszystkie osoby, które dotychczas pobierają świadczenia tj. zasiłki okresowe, stałe, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, 500+ lub inne  w formie gotówkowej w banku do założenia indywidualnych  kont bankowych w terminie do 10 kwietnia 2020r.

Jednocześnie informujemy, że wypłaty gotówkowe nie będą realizowane.  

Osoby, które założą konta bankowe zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia tut. Ośrodka o tym fakcie drogą pisemną z podaniem numeru konta, na które świadczenia winny być przekazywane.

 

Druk zawiadomienia do pobrania na stronie internetowej: http://mgops.chodecz.pl/.    (PLIK DO  POBRANIA)

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami OPS-u pod nr tel. 0-54 284 8048.

Wszystkie dane kontaktowe do pracowników socjalnych i poszczególnych komórek dostępne są na stronie ośrodka : http://mgops.chodecz.pl/.

 

Katarzyna Jóźwiak

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu