Wnioski w sprawie dodatku do innych źródeł ciepła (ZC) – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG oraz olej opałowy przyjmowane będą od 23 września 2022r.do 30 listopada 2022r.

w godzinach 8:00 – 12:00 (od poniedziałku do piątku w pokoju 7b )

 

Wniosek do pobrania

Informacja o odbiorze osobistym

Klauzula Informacyjna

Wnioski w sprawie dodatku węglowego(DW)

od mieszkańców bloków przyjmowane będą tylko z załączonym oświadczeniem uprawnionego zarządcy, że lokal jest ogrzewany przez lokalną sieć ciepłowniczą

od 19 września 2022r.do 30 listopada 2022r.

w godzinach

8:00 – 12:00

(od poniedziałku do piątku w pokoju 7b )

Wnioski w sprawie dodatku węglowego (DW)

przyjmowane będą  od 23 sierpnia 2022rdo 30 listopada 2022r.

w godzinach 8:00 – 13:00

(od poniedziałku do piątku w pokoju 7b )

 

Załaczniki do pobrania: 

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Klauzula informacyjna

OGŁOSZENIE

 

W dniach od 16 sierpnia do 17 sierpnia 2022r. w godz. od 8.3o do 15.oo z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie - celem odebrania żywności. Jednocześnie przypominamy, że z powodu zagrożenia pandemią koronawirusa w dalszym ciągu prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości i zalecamy maseczki osłaniające twarz i nos. Osoba odbierająca paczkę musi okazać się dowodem osobistym.

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

 

W dniu 16 sierpnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK WIEŚ, PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, SADOK, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, PIOTROWO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA ADAMOWA, BRZYSZEWO.

 

W dniu 17 sierpnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁAKNO, ŁANIA, ŁANIĘTA, OGORZELEWO, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA, HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA, IGNALIN, FLORKOWIZNA, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY;

 

Ponadto informujemy, że nie będzie żadnych odstępstw od wyżej zamieszczonego harmonogramu.

 

                                                                                     MGOPS w CHODCZU

U W A G A ! !