logo

INFORMUJE O TERMINACH WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z CARITAS.

PACZKI PROSZĘ ODBIERAĆ WG. KOLEJNOŚCI WSKAZANEJ PRZEZ CARITAS.

JEŚLI UPRAWNIONA OSOBA NIE MOGŁABY ODEBRAĆ PACZKI OSOBIŚCIE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW  PROSIMY O UPOWAŻNIENIE DLA OSOBY, KTÓRA PACZKĘ BĘDZIE ODBIERAĆ,

DODATKOWO INFORMUJEMY, ŻE UPOWAŻNIENIA TE MUSZĄ BYĆ POTWIERDZONE PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO.


Terminy wydawania żywności 

Maj 2019 r.

Włocławek ul, Płocka 2,

w godzinach 8:00 - 14:00

    Gmina 

      Nazwiska na litery     

     Termin    

   Dzień tygodnia   

    Chodecz    

 A-B-C-Ć-D-E-F-G-H-I-J;

 24.05.2019 r.

 Piątek

    Chodecz

 K-L-Ł-M-N-O-P;

 27.05.2019 r.

Poniedziałek

    Chodecz

 R-S-Ś-T-U-W-Z-Ż-Ź

 28.05.2019 r

Wtorek

OGŁOSZENIE

Informuję, że Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Pomocy Terapeutycznej będzie czynny:

w miesiącu maju w dniach: 17.05 i 31.05  /piątek/ w godzinach: 16:00 - 19:00

w miesiącu czerwcu w dniach 14.06 i 28.06 /piątek/ w godzinach 16:00 - 19:00

 

Chodecz, 29 stycznia 2019r.

INFORMACJA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje wszystkie osoby dotychczas korzystające z formy pomocy – tj. dożywiania dzieci
w przedszkolu i szkole,  a które w 2019r. nie złożyły wniosku oraz wymaganych dokumentów poświadczających dochód rodziny z m-ca poprzedzającego wniosek o przyznanie tej formy pomocy, będą  zmuszone pokryć koszty dożywiania dzieci we własnym zakresie.

 

Ponadto tut. Ops informuje, że posiada jeszcze  skierowania na paczki żywnościowe z programu operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”, współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym.

 

 

Pomoc w ramach tego Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

 

- 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1056 zł - dla osoby w rodzinie

 

Osoby spełniające  powyższe kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do siedziby tut. OPS-u w godz. od 8 - 11 – z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny po odbiór  skierowania, a które to skierowanie będzie uprawniać do otrzymania pomocy żywnościowej przez cały okres trwania Podprogramu 2018, tj. w okresie do maja 2019r.