- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło ,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny,

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ dla osób niepełnosprawnych)

- MGOPS w Chodczu informuje, że w przypadku zwiększenia zachorowalności na COVID-19 wśród pracowników – tut. OPS  zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wydawania skierowań, a także paczek żywnościowych.

Skierowania na paczki wydawane będą wg. poniższego harmonogramu:

 

  1. W dniu 1 marca br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK WIEŚ.
  1. 2. W dniu 02 marca br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, SADOK, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, PIOTROWO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA ADAMOWA, BRZYSZEWO.

 

  1. W dniu 03 marca br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁAKNO, ŁANIA, ŁANIĘTA, OGORZELEWO, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA, HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.
  1. W dniu 04 marca br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, FLORKOWIZNA, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY;

!!!!!Osób nietrzeźwych pracownicy socjalni nie będą obsługiwać!!!

PROSZĘ O POSIADANIE MASECZEK ZAKRYWAJĄCYCH NOS I USTA I ZACHOWANIE BEZPIECZNEGO DYSTANSU