Wnioski w sprawie dodatku do innych źródeł ciepła (ZC) – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG oraz olej opałowy przyjmowane będą od 23 września 2022r.do 30 listopada 2022r.

w godzinach 8:00 – 12:00 (od poniedziałku do piątku w pokoju 7b )

 

Wniosek do pobrania

Informacja o odbiorze osobistym

Klauzula Informacyjna