SZANOWNI PAŃSTWO!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje, że podania o przyznanie pomocy wraz z kompletem dokumentów, oświadczeniem RODO, oświadczeniem majątkowym,  numerem telefonu i numerem konta bankowego wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć do skrzynki podawczej MGOPS Chodecz znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Osoby składające dokumenty do skrzynki podawczej proszone są o pobranie, uzupełnienie i dołączenie znajdującego się obok skrzynki oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia RODO.

Osoby, które będą przesyłały dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej mogą pobrać, wydrukować i uzupełnić powyższe oświadczenia ze strony internetowej ops. Natomiast osoby, które nie mają możliwości wydrukowania oświadczeń, proszone są o odręczne przepisanie, uzupełnienie i podpisanie treści oświadczeń.

Dokumenty ze skrzynki podawczej lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej będą rozpatrywane przez poszczególnych pracowników socjalnych, którzy skontaktują się z Państwem telefonicznie.

Informacja ta jest podyktowana troską o zdrowie Państwa i Pracowników MGOPS Chodecz, ponieważ mimo naszych apeli, przychodzą do Ośrodka Pomocy Społecznej osoby chore, co jest bardzo nieodpowiedzialne, ponieważ działa nie tylko na niekorzyść Pracowników ale również Państwa, gdyż zarażenie Pracowników MGOPS spowoduje sparaliżowanie pracy tut. ops a co się z tym wiąże również z brakiem wypłat świadczeń osobom uprawnionym.

 

Dokumenty:

Oświadczenie RODO - plik pdf

Oświadczenie majątkowe - plik docx

Oświadczenie majątkowe - plik pdf

Zaświadczenie o zarobkach - plik pdf

Zaświadczenie o zarobkach - plik docx