30 marca 2020r.

WYJAŚNIENIE DLA KLIENTÓW MGOPS W CHODCZU!!!!!

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu proszeni są o zakładanie kont bankowych – ponieważ Bank Spółdzielczy w Lubrańcu Oddział w Chodczu nie będzie realizował wypłat gotówkowych zasiłków na tzw. odcinki. Osoby posiadające już konto, a pobierające zasiłki na tzw. odcinek lub listę - muszą poinformować Ośrodek i podać nr konta, na który świadczenia będą mogły być przekazywane.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chodczu.