INFORMACJA – PROGRAM „RODZINA 500+”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu

informuje o możliwości odebrania

INFORMACJI o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+)

w pokoju nr 7b.

Nieodebranie INFORMACJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.