ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA

Celem działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Chodczu jest zapewnienie opieki dzieciom przed i po zakończeniu lekcji,

wspieranie rodzin objętych pomocą ośrodka, sprawowanie opieki nad dziećmi,  pomoc w nauce, organizowanie czasu poprzez zabawę,rozwijanie zainteresowań.

 

Praca świetlicy oparta jest o plan pracy tworzony na każdy miesiąc.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

 

Świetlica organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, plastyczne, kulinarne, muzyczno- ruchowe, występy dla rodziców, uroczystości okolicznościowe i spotkania świąteczne.

Wychowankowie ze świetlicy mają już na swoim koncie wiele występów, które cieszą się dużą popularnością.

 

Poza zajęciami odbywającymi się codziennie w świetlicy, organizowane są również zajęcia dodatkowe zajęcia plastyczne,  prowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz.

Dzieci rozwijają swoje zdolności manualne, twórczość plastyczną, jak również kształtują swoją wyobraźnię i myślenie twórcze.

 

Świetlica współpracuje z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową oraz Przedszkolem Samorządowym.

Świetlica  opiekuńczo - wychowawcza od zawsze dążyła i nadal dąży do stworzenia atmosfery domowej,

która daje dziecku to co jest najważniejsze - poczucie bezpieczeństwa i zorganizowanie czasu tak, aby dziecko mogło prawidłowo się rozwijać i być szczęśliwe.