MGOPS Chodecz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu.
Nie posiadasz odpowiedniej wersji Flash Player. Musisz go zaktualizowac klikając poniżej.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
O nas
USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Aktualności
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Akty Prawne Ustawy
Projekt Systemowy "Kurs na siebie"
feed-image RSS - śledź zmiany na stronie

Akty Prawne / Ustawy PDF Drukuj
piątek, 01 kwietnia 2011 09:44
Poprawiony: wtorek, 01 października 2013 10:57

AKTY I ROZPORZĄDZENIA


1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.  2008r., Nr 115,  poz. 728  z późn.zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z dn. 30 września 2005r., Nr 189, poz. 1598).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej ( Dz.U. z dn. 27 lipca 2006r., Nr 135, poz. 950)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego ( Dz. U. z dnia 16 marca 2005r., Nr 42, poz. 409)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z dnia 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października  2005 roku w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z dn. 28 października 2005 r., Nr 214, poz. 1812)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dn. 2005 r., Nr 37, poz. 331)

Rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. z dn. 2004 r., Nr 233, poz. 2344)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dn. 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dn. 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990r. Nr 16 poz. 95 z późn. zm)

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Z dn. 30 grudnia 2005r. Nr 267, poz. 2259).

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z dn.17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186).

5. Ustawa z dnia 4 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z dn. 9 października 1960 roku, Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku lipca 2006r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dn. 27 września 2004r, Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.)

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach ( Dz.U. z dn. 21 lipca 2003r.m, Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. z dn. 14 października 2005r., Nr 201, poz. 1669)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2005r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz.U. z dn. 19.08.2005r.)

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dn. 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493)

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r., Nr 127, poz. 890)

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z dn. 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Pracy Socjalnej z 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r., Nr 219, poz. 1871)Źródło: www.sejm.gov.pl   Internetowy System Aktów Prawnych