USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Nie posiadasz odpowiedniej wersji Flash Player. Musisz go zaktualizowac klikając poniżej.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
O nas
USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Aktualności
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Akty Prawne Ustawy
Projekt Systemowy "Kurs na siebie"

USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Zakup niezbędnych pomocy, urządzeń i sprzętów PDF Drukuj
poniedziałek, 22 maja 2017 09:37
Poprawiony: poniedziałek, 22 maja 2017 09:55

banner_FEU_980

grudzień 2016

od grudnia zaangażowano drugą opiekunkę środowiskową (1 etat) do realizacji usług opiekuńczych na rzecz kolejnych uczestników. Utworzono dzięki temu jedno nowe miejsce świadczenia usług opiekuńczych. Dotychczas z usług opiekuńczych korzystało już 7 osób, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna z terenu Miasta i Gminy Chodecz.

Ponadto dokonano zakupu niezbędnych pomocy, urządzeń i sprzętów związanych z wykonywaniem usług (m.in. łóżko rehabilitacyjne, myjki higieniczne, krążki itp.). Łóżko rehabilitacyjne zostało dostarczone do miejsca zamieszkania jednej z uczestniczek, a zakupione pomoce służą realizacji usług. Ten element działań poszerza zakres wsparcia i niweluje nierówność w dostępie do wysokiej jakości usług wśród kobiet i mężczyzn, w tym wśród osób z niepełnosprawnościami.

Uczestniczkom i uczestnikom projektu zapewniono także ciepły posiłek, który dostarczany był do miejsca zamieszkania klientów. Z posiłków korzystało łącznie 6 osób.

 
Rekrutacja uczestników PDF Drukuj
poniedziałek, 22 maja 2017 09:35
Poprawiony: poniedziałek, 22 maja 2017 09:36

banner_FEU_980

listopad – grudzień 2016

Rekrutacja uczestników: w wyniku przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, spotkań z członkami rodzin osób niesamodzielnych, dokonano diagnozy potrzeb m.in. określając stopień niesamodzielności, rodzaj niepełnosprawności i 9 kolejnych osób zostało zakwalifikowanych do objęcia wsparciem projektu. Spośród nowych uczestników 4 osoby objęto wsparciem asystenckim dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby spełniające wymagane kryteria rekrutacji rozpoczynały udział w projekcie sukcesywnie z dniem wydania przez kierownika Ośrodka decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych czy asystenckich.

 
Wyłoniono kandydatów na uczestników projektu PDF Drukuj
poniedziałek, 22 maja 2017 09:29
Poprawiony: poniedziałek, 22 maja 2017 09:32

banner_FEU_980


Październik – listopad 2016

Wśród osób zainteresowanych udziałem w projekcie wyłoniono kandydatów na uczestników projektu – osoby z niepełnosprawnościami, dla których niezbędne będzie zaangażowanie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej: dokonano weryfikacji potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnościami pod kątem objęcia usługami asystenckimi.

Zrealizowano 60-godzinne szkolenie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Szkolenie zakończyło się egzaminem, dwie uczestniczki szkolenia zostały przygotowane do podjęcia zadań asystentów osobistych osób niepełnosprawnych adekwatnie do zakresu planowanych działań. Po zrekrutowaniu odbiorców usług asystenckich zostały zatrudnione od listopada 2016

 
Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych PDF Drukuj
poniedziałek, 22 maja 2017 09:23
Poprawiony: poniedziałek, 22 maja 2017 09:25

banner_FEU_980

Październik 2016

Rozpoczęto realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO). Pracownicy socjalni zaangażowani do realizacji projektu wśród osób zainteresowanych udziałem w projekcie dokonali weryfikacji potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnościami pod kątem objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. W październiku 2016 przyznano wsparcie w postaci SUO dla jednej osoby z niepełnosprawnością.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku i mogą objąć np. rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu – rehabilitację ruchową.

W celu uzyskania wysokiej jakości usługi w oparciu o zalecenia lekarskie do realizacji SUO zaangażowano specjalistę, z którym zawarto umowę świadczenia usługi.

 
Rekrutacja uczestników PDF Drukuj
piątek, 19 maja 2017 15:14
Poprawiony: poniedziałek, 22 maja 2017 09:22

banner_FEU_980Lipiec 2016 – wrzesień 2016
Rekrutacja uczestników prowadzona przez pracowników socjalnych: specjalistę ds. usług opiekuńczych oraz animatora na rzecz włączenia społecznego, pod nadzorem kierownika Ośrodka.
Przeprowadzono wywiady środowiskowe, spotkania z członkami rodzin osób niesamodzielnych, przeprowadzono diagnozę potrzeb (m.in. określając rodzaj i stopień niesamodzielności) w wyniku czego 4 osoby (kobiety) zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem projektu. Trzy osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi oraz jedna osoba specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostały objęte usługami opiekuńczymi zgodnie z Ustawą o systemie pomocy społecznej: opieka świadczona jest w miejscu zamieszkania osób, obejmuje przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację.
W ślad za procesem rekrutacji, od sierpnia 2016 roku zaangażowano opiekunkę środowiskową (1 etat) do realizacji usług opiekuńczych na rzecz trojga pierwszych uczestników.
Ponadto zakupiono niezbędne pomoce, urządzenia i sprzęt związany z wykonywaniem usług (m.in. łóżko rehabilitacyjne, wózek, materace pneumatyczne, balkoniki, taborety do wanny, myjki higieniczne). Łóżka rehabilitacyjne są dostarczana do miejsca zamieszkania uczestników projektu, a zakupione pomoce służą bieżącej realizacji usług. Ten element działań poszerza zakres wsparcia i niweluje nierówność w dostępie do wysokiej jakości usług wśród mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz, w tym wśród osób z niepełnosprawnościami.

 
«« pierwsza « poprzednia 1 2 następna » ostatnia »»

Strona 1 z 2