Zakup niezbędnych pomocy, urządzeń i sprzętów
Nie posiadasz odpowiedniej wersji Flash Player. Musisz go zaktualizowac klikając poniżej.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
O nas
USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Aktualności
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Akty Prawne Ustawy
Projekt Systemowy "Kurs na siebie"

Zakup niezbędnych pomocy, urządzeń i sprzętów PDF Drukuj
poniedziałek, 22 maja 2017 09:37
Poprawiony: poniedziałek, 22 maja 2017 09:55

banner_FEU_980

grudzień 2016

od grudnia zaangażowano drugą opiekunkę środowiskową (1 etat) do realizacji usług opiekuńczych na rzecz kolejnych uczestników. Utworzono dzięki temu jedno nowe miejsce świadczenia usług opiekuńczych. Dotychczas z usług opiekuńczych korzystało już 7 osób, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna z terenu Miasta i Gminy Chodecz.

Ponadto dokonano zakupu niezbędnych pomocy, urządzeń i sprzętów związanych z wykonywaniem usług (m.in. łóżko rehabilitacyjne, myjki higieniczne, krążki itp.). Łóżko rehabilitacyjne zostało dostarczone do miejsca zamieszkania jednej z uczestniczek, a zakupione pomoce służą realizacji usług. Ten element działań poszerza zakres wsparcia i niweluje nierówność w dostępie do wysokiej jakości usług wśród kobiet i mężczyzn, w tym wśród osób z niepełnosprawnościami.

Uczestniczkom i uczestnikom projektu zapewniono także ciepły posiłek, który dostarczany był do miejsca zamieszkania klientów. Z posiłków korzystało łącznie 6 osób.

wzek inwalidzki zakupiuony w ramach projektu usugi spoeczne w miecie i gminie chodeczko rehabilitacyjne zakupione w ramach projektu usugi spoeczne w miecie i gminie chodeczko rehabilitacyjne zakupione w ramach projektu usugi spoeczne w miecie i gminie chodecz 2wzek inwalidzki zakupiony w ramach projektu usugi spoeczne w miecie i gminie chodecz