RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Nie posiadasz odpowiedniej wersji Flash Player. Musisz go zaktualizowac klikając poniżej.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
O nas
USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Aktualności
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Akty Prawne Ustawy
Projekt Systemowy "Kurs na siebie"

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PDF Drukuj
środa, 04 września 2013 11:39

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
przeprowadzonych przez MGOPS w Chodczu 20.08.2013r.

- dotyczących założeń projektu systemowego p.n. „Kurs na siebie” na rok 2014 realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu zorganizował konsultacje społeczne dotyczące realizacji projektu systemowego p.n. „Kurs na siebie” w roku 2014. Konsultacje zostały zorganizowane zgodnie z kryteriami dostępu do ubiegania się o dofinansowanie (zawartymi w Planie Działania na rok 2014), które nakładają na OPS obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. realizacji projektu.

Informacja - zaproszenie o niniejszych konsultacjach społecznych ukazało się na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu oraz tablicach ogłoszeń w dniu 14.08.2013 r..

Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu  w w.w terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie. Przedstawione w konsultacjach społecznych założenia projektu p.n. „Kurs na siebie” zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie ww. projektu planowanego do realizacji w 2014 r.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego