Kurs na siebie
Nie posiadasz odpowiedniej wersji Flash Player. Musisz go zaktualizowac klikając poniżej.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
O nas
USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Aktualności
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Akty Prawne Ustawy
Projekt Systemowy "Kurs na siebie"

Kurs na siebie PDF Drukuj
poniedziałek, 10 września 2012 10:13

25.08.2012 roku MGOPS w Chodczu wraz z Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii „Jestem” z Torunia rozpoczął realizację usług szkoleniowych dla 38 osób, w ramach kolejnej edycji projektu systemowego „Kurs na siebie” współfinansowanego z EFS POKL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Podzianie 7.1.1.

    Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, mieszkańców miasta i gminy Chodecz, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu rozpoczęliśmy:

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

- oraz treningi zastępowania agresji.

Zajęcia odbywają się w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej MGOPS w Chodczu, według ustalonego harmonogramu.