Osoby, które złożyły wnioski o wypłatę DODATKU OSŁONOWEGO

w okresie do 31.01.2022r.

mogą zgłaszać się po odbiór INFORMACJI

do pokoju nr 7b (w podwórzu).