INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

 

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o dofinansowanie.

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wypłata dodatku osłonowego będzie odbywać się w jednej racie lub dwóch ratach (w zależności od terminu złożenia wniosku).

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodczu od 12 stycznia 2022 do 31 października 2022 roku (pokój nr 7b – pokój do obsługi ,,500+’’) w godzinach od 8:00 do 13:00

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Aby ubiegać się o dodatek osłonowy dochód nie może przekroczyć kwoty:

- 2100 zł. w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 1500 zł. na osobę  w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

WAŻNE - dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne – a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

 

 Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.