Chodecz, dn. 25.03.2020r.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że od dnia 1 kwietnia 2020r. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu/ Oddział Chodecz nie będzie obsługiwał rachunku Miasta i Gminy Chodecz,
a tym samym nie będzie świadczył usług bankowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu, wypłaty gotówkowe w kasie tego banku nie będą mogły być realizowane. Wypłaty gotówkowe nie będą też realizowane w kasie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zatem zobowiązujemy wszystkie osoby, pobierające dotychczas świadczenia
z pomocy społecznej tj zasiłki okresowe, stałe, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, 500+ lub inne w formie gotówkowej w BS w Chodczu do założenia indywidualnych kont bankowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2020r.

Osoby, które założą  konta bankowe zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia tut. Ośrodka o tym fakcie drogą pisemną z podaniem numeru konta, na które świadczenia, zasiłki powinny być przekazywane. Druk zawiadomienia do pobrania znajduje się na stronie internetowej http://mgops.chodecz.pl/ .

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z pracownikami OPS – u pod nr tel.: 54 2848 048.

Wszystkie dane kontaktowe do pracowników socjalnych oraz innych pracowników ośrodka pomocy społecznej dostępne są na stronie ośrodka http://mgops.chodeczp.pl/.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu